Latviešu Русский Deutsch English Français Türkçe


27. jūlijā Āraišu arheoloģiskajā muzejparkā notiks 5. Āraišu svētki

Article Image

27. jūlijā no plkst. 12.00 Āraišu arheoloģiskajā muzejparkā norisināsies Āraišu svētki "Āraišu ezerpils izrakumu dalībnieku acīm".
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, stiprinot kultūrizglītojošas tradīcijas, jau piekto gadu rīko Āraišu svētkus. Šajā gadā tiek akcentēts izrakumu laiks Dr.hist. Jāņa Apala vadībā. Pasākuma ietvaros notiks lasījumi par izrakumu laiku, atmiņām un paveikto. Ar tiem iepazīstinās Jāņa Apala dzīvesbiedre Dr. hist. Zigrīda Apala, izrakumu un talku dalībnieks Andris Tomašūns un Latvijas Nacionāla vēstures muzeja arheoloģe Dr. hist. Ingrīda Līga Virse. Vairāku desmitu arheoloģisko sezonu laikā simtiem skolēnu, studentu un citu interesentu strādājuši izrakumos, rekonstrukcijas izveidē un talkās –ezerpilī, mūra pilī un Liepiņu kapulaukā. Ikviens no tiem ir gaidīts šajos svētkos.
Svētku laikā tiks atklāts stends par svarīgākajiem notikumiem muzejparka teritorijā kopš 1965. gada. Stends tapis ar Amatas novada atbalstu. Līdz pasākuma dienai muzejparka darbinieki aicina ikvienu, kas savulaik:
• piedalījies izrakumos ezerpilī un/vai pilsdrupās,
• cēlis koka vai atjaunojis mūra pili
• piedalījies kādā no daudzajām muzejparka talkām
• kā arī citus, kas atminās muzeja tapšanas procesu pieteikt savu dalību, lai dalītos ar savām atmiņām un iespaidiem. Muzeja darbinieki priecātos gan par atmiņu stāstiem, gan par fotogrāfijām, kas vēl saglabājušās no izrakumu laika. Pasākuma norises atbalstītāji ir Āraišu ezerpils fonds, Amatas novada pašvaldība, tautas vērtes kopa "Dzieti" un Latvijas Republikas Zemessardzes 27. kājnieku bataljons. Āraišu arheoloģisko muzejparku veido 9.-10. gs. latgaļu nocietināta dzīves vieta – ezerpils (valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis) un tās rekonstrukcija, 14.-17. gs. viduslaiku pilsdrupas (valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis) un akmens un bronzas laikmeta mājokļu rekonstrukcijas, kas izvietoti 12 ha lielā teritorijā Āraišu ezera krastā, ap 7 km no Cēsīm. Kopš 20. gadsimta 90. gadu sākuma to attīstīja kā Baltijā pirmo brīvdabas arheoloģisko muzeju. Citu līdzīgu muzeju vidū Eiropā Āraišu arheoloģiskais muzejparks izceļas ar unikāliem arheoloģiskiem atradumiem, rekonstrukcijas atrašanos oriģinālā vidē un Vidzemei raksturīgo, labi saglabājušos kultūrvēsturisko ainavu, kas pozitīvi kontrastē ar mūsdienu urbāno vidi. Ieeja muzejparkā 27. jūlijā – bez maksas. Būs iespēja ziedot kādas ezerpils būves atjaunošanai.

12.00. Pasākuma atklāšana
12.30 – 13.30. LNVM arheologu vadītas ekskursijas
Āraišu arheoloģiskajā muzejparkā
14.00. Lasījumi – stāstījumi par Āraišu vēsturi un
• Dr. hist. Z. Apala. Izrakumi un Āraišu ezerpils fonda darbība muzejparka tapšanā
• Dr. hist.I. Virse par LNVM darbību muzejparkā 2008. – 2013. gadā un nākotnes iecerēm
• A. Tomašūns. Mans Āraišu laiks bildēs šodienu:
16.00. Sarunas pie ugunskura un zupas katla

Ieeja muzejparkā 27. jūlijā – bez maksas. Būs iespēja ziedot kādas ezerpils būves atjaunošanai. Salidojuma dalībnieki tiek lūgti ierasties ar groziņiem. Muzejparks piedāvā salidojuma dalībniekiem telts vietas nakšņošanai, teltis un pretodu līdzekļi jāņem līdzi pašiem.