Latviešu Русский Deutsch English Français Türkçe


Mācīties vasarā var būt interesanti un motivējoši

Article Image

Šodien Cēsu 2. pamatskolā sākas Iespējamās misijas Vasaras skola, kurā divu nedēļu garumā 80 Cēsu un Siguldas novadu skolēniem būs iespēja stiprināt motivāciju un interesi par mācībām, kā arī uzlabot zināšanas un prasmes dažādos mācību priekšmetos. "Grandiozā ekspedīcija" no skolas atšķirīgā vidē un veidā ļaus jauniešiem stiprināt ticību tam, ka viņi var būt sekmīgi un spēj sasniegt augstus mērķus gan mācībās, gan dzīvē.
Vasaras skola ir divu nedēļu dienas nometne 7. un 8. klašu skolēniem – tas ir ceļojums zināšanu un sevis iepazīšanas pasaulē. No 28. jūlija līdz 2. augustam skolēni papildinās zināšanas tādos mācību priekšmetos kā fizika, ķīmija, bioloģija, matemātika un angļu valoda. Gan mācību, gan pēcpusdienas radošās nodarbības notiek pašiem praktiski un aktīvi darbojoties, pētot, eksperimentējot, izmantojot jaunākās tehnoloģijas un analizējot.
"Iespējamās misijas Vasaras skola ir labs piemērs, kā laiku vasarā skolēni var izmantot, lai uzlabotu zināšanas par tēmām, kas parasti rada vislielākās grūtības. Līdz ar to bērni "likvidē robus" zināšanās un prasmēs, kas ir būtiski nepieciešamas, lai sekmīgi turpinātu mācības jaunajā mācību gadā. Līdztekus viņi stiprina pārliecību par savām spējām un saprot, ka var veiksmīgi apgūt tēmas, kas iepriekš ir šķitušas ļoti sarežģītas. Iespējamās misijas skolotāji vada nodarbības gan demonstrējot teorijas sasaisti ar reālās dzīves situācijām, gan rosinot skolēnos izpratni par to, ka svarīgs veiksmīga rezultāta priekšnoteikums ir paša skolēna neatlaidīgs darbs un motivācija", Vasaras skolas ideju skaidro Iespējamās misijas direktore Mārīte Seile.
Iespējamās misijas Vasaras skola notiek jau piekto gadu un nodarbības vada programmas jaunie skolotāji un absolventi. Mūsu sadarbības partneri ir Cēsu un Siguldas novadu pašvaldības un biedrība "kusT". Mācību priekšmetu apguvē tiks izmantoti mācību materiāli, ko izstrādājuši Valsts izglītības satura centra, Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra speciālisti un mācību priekšmetu metodiķi.
Iepriekšējo gadu rezultāti liecina, ka visos dabaszinātņu priekšmetos un matemātikā skolēnu zināšanas un prasmes pēc Iespējamās misijas Vasaras skolas uzlabojas: 97% skolēnu atzīst, ka guvuši lielāku pārliecību apgūt līdzīgas tēmas arī skolā, savukārt 94% vērtē, ka nodarbības Vasaras skolā radījušas lielāku interesi par konkrētu mācību priekšmetu.

Iespējamās misijas dibinātājs "Swedbank" līdz 15. oktobrim aicina savus klientus ziedot uzkrātos gudros punktus kādai no programmas iniciatīvām – tai skaitā Iespējamās misijas Vasaras skolai. Pateicoties atbalstam, nākamgad vēl vairāk bērniem būs iespēja piedalīties šādā mācīties motivējošā Vasaras skolā.