Latviešu Русский Deutsch English Français Türkçe


Aicina uz latviešu valodas bezmaksas kursiem

Article Image

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments informē, ka, izvērtējot konkursam "Latviešu valodas apguves kursu organizēšana un īstenošana Rīgas pilsētas iedzīvotājiem" 11 iesniegtos projektus, ir pieņemts lēmums finansiāli atbalstīt 5 projektu realizēšanu par kopējo summu 31 736 lati.

Latviešu valodas apguves kursus periodā no jūlija līdz novembrim īstenos SIA "Mirte", Biedrība "Latvijas Tautas skola", SIA "Mensarius", Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs, Latvijas Pašvaldību mācību centrs.

Latviešu valodas apmācības kursi pieaugušajiem Rīgas iedzīvotājiem nodrošinās latviešu valodas apguvi A un B līmeņa ietvaros. Bez maksas latviešu valodu varēs mācīties tie, kuri savu dzīvesvietu ir deklarējuši Rīgā, izņemot skolēnus un bezdarbniekus. Apmācību prioritārā mērķa grupa ir Rīgas pirmsskolu izglītības iestāžu saimnieciskais personāls. Kopumā plānots apmācīt 489 kursantus.

Valodas kursu norises vieta Rīgas iedzīvotājiem ir jāizvēlas pašiem, atbilstoši atbalstīto projektu sarakstam, kas pieejams www.riga.lv. Sarakstā ir norādīta izglītības iestādes adrese, kur notiks mācības, un kontakttālrunis, pa kuru zvanot ir jāpiesaka dalība.