Latviešu Русский Deutsch English Français Türkçe
Dzejoļi - Mātes diena

No agra rīta, kad saulīte aust,
Tad skaistākie rožu ziedi jau plaukst,
Vēl Māmiņdienas apsveikumu,
No sirds tev mīļi sūtu.

(114)

Es jūtu, Māt, tev manis allaž pietrūkst,
Bet zini, man jau arī ir tāpat,
Un atkal pienākusi ir tā diena,
Kad pieņemts visas Mātes godināt.

Bet es par tevi domāju ik brīdi,
Un domās tu man vienmēr esi klāt,
Tā esi tu, kas dāvāja man dzīvi,
Ar tevi vienmēr gribu parunāt.

Un atcerēties manas bērnu dienas,
Kad nesapratu vēl, ka ziedi vīst,
Kad rezēm kāds man nodarīja pāri,
Es zināju, pie mammas sāpes dzīst.

Es jūtu, Māt, tev manis allaž pietrūkst,
Bet zini, man jau arī ir tāpat,
Es gribu šajā pavasara dienā,
Kā bērnībā, pie tevis glausties klāt.
R.Andersone

(79)

Pie tevis mīļi pieglausties,
No acīm asaru noraust,
Un klusi pateikt - paldies,
Par to kas esmu, būšu.

Tev vaigā zvīļo sārtums,
Kā maija ābeles zieds,
Es mīlu tevi, māmiņ,
Par to, ka esi, paldies.

Paldies, mana jaukā un labā,
Ka varu šai pasaulē iet,
Ka sevi veltīji bērniem,
Paldies, mīļo māmiņ, paldies.

(144)

Ar baltām ievu kurpēm,
Un tulpju svecēm košām,
Ar pienenīšu zeltainām pļavām,
Un putnu dziesmām skaļām,
Ar pirmo saules staru,
Un baltu ķiršu zaru,
Nāk pavasaris, mātes sveikts,
Un man ar gribas par visu,
Tev lielu paldies teikt,
Ka šai pasaulē pukst mana sirds.
E.Grinbergs

(63)

Tikai tad, kad pašas kļūstam mātes,
Savējās daudz labāk saprast sākam,
Kāpēc neiet gulēt? Ko pie loga gaida?
Skat, jau pirmais ausmas stars krīt sejā,
Katram vecumam - savs ziedēšanas skaistums,
Katram vecumam - savs gaidīšanas laiks,
Tāpēc jau mēs esam mātes - mantojums, kas svēts.

(42)

No saknītes lazda zieda,
Sarkaniem ziediņiem,
No sirsniņas es mīlēju,
Savu mīļu māmuliņu.

(104)

Tu mīļā, mīļā māmiņa,
Par visu vairāk mīlu tevi,
Man balta dzīves taciņa,
Tu savu sirsniņu man devi.

(126)

Tik liela plaša pasaule,
Tik spoži saule mirdz,
Tik lielā plašā pasaulē,
Visplašākā ir māmulītes sirds.

(57)

Balta mana māmuliņa,
Balti mani audzināja,
Pati sevi netaupīja,
Balti mani audzinot.

(43)

No sirmās Daugavas, no bērzu klusās žūžas,
Kaut kas no rītausmas ir tavās domās, māt,
Un baltu vasaru no tava garā mūža,
Es šodien gribētu tev atkal dāvināt.
L.Vāczemnieks

(14)

Nesolu šorīt, bet noskūpstu,
Jauka lai Tev šī diena,
Māmiņa mīļā, tik laba kā Tu,
Nav pasaulē, laikam neviena.

(22)

Maijā, kad sazaļo lauks,
Ārā kad bērziņi plaukst,
Māmiņu samīļot steidzu,
Izjusti svētkos to sveicu.

(19)

Nākot no skolas ieraugu māmiņu,
Mīļu un labiņu, kā saules stariņu,
Kopā mēs ejam, skrejam un smejam,
Kopā mums labi un jautri.

Viņa gatavot prot gardi,
Cepumi un tortes saldi,
Māmiņu mēs mājās gaidām,
Un vēl mīļi uzsmaidām.
M.Zīle

(27)

Agri mostos es no rīta,
Steidzu visu padarīt,
Māmiņai nu ir svētki,
Tie tiks mīļi sagaidīti.

Žigli skrienu es uz pļavu,
Mežābelē skaisti ziedi,
Noplūcu tai vienu zaru,
Nesu savai māmiņai.

(24)

Piedod, māt, mūsu steigu un nevaļu,
Piedod mūsu nerātnības un neizdarītos darbus,
Kopš bērnības, visā dzīves garumā,
Piedod, ka pārāk reti esam tev teikuši pateicības un mīļos vārdus.
Mēs tomēr katrs agri vai vēlu saprotam ko nozīmē mātes sirds,
Un tu vienmēr mūsu atmiņās spulgosi gaiša,
Skaidra un neaizmirstama - Tu, karsta asins lāse gadu baltumā.
Bridaka

(15)

Tu, māt, man rīta saule,
Tu rudzu druvu dziesma man,
It visas ilgas, visus sapņus,
Tu devi pasaulei.

(14)

Skaista roze mirdz man logā,
Kā puķīte, māmulīte,
Tā kā spilgta zvaigznīte,
Tā kā spoža saulīte.

(30)

Gan priekos, gan bēdās,
Gan darbos, gan nedarbos,
Gan mierā, klusumā,
Gan trakotā negaisā,
Gan ar saules stariem siltumā,
Gan zem lietus lāsēm aukstumā,
Māmiņa mums blakus ir.

(36)

Dieva dārzā daudz ir ziedu,
Pacel acis - visi mirdz,
Tomēr skaistākais no visiem,
Mātes siltā, mīļā sirds.

(29)

Kluss starojums no mātes - tīrs miers,
Te neejiet, te viņa ziedējusi,
Te nelāčojiet, ābeļziedos viss,
Un lakatiņš, ko viņa atstājusi,
Kā lūgšana par mani, visiem mums,
Lai drošāki, lai stiprāki mēs.

(8)

Māci, māmiņ, savam bērnam
Laimes atslēdziņu gūt,
Gan caur darbu, gan caur dziesmu,
Gan ar prātu gudram būt.

Neļauj izniekot to laiku,
Kas spēj laimei durvis vērt,
Strādāt sūri, mīlēt darbu,
Mācoties caur dzīvi iet.

Savai tautai, savai zemei,
Gudru bērnu izaudzē,
Lai pēc gadiem tavas saknes,
Jaunus asnus izdiedzē.
V.Kokle-Līviņa

(29)

Uz visas pasaules ir tik daudz mammas,
Un viņas visas ir īpašas, mīļas un labas,
Bet tomēr vislabākā ir katram sava vienīgā,
Tu esi man vismīļākā!

(21)

Tēti, tēti paskaties - māmiņai vaigi zied,
Tēti, tēti paskaties - māmiņai acis zied,
Tēti, tēti paskaties - mamiņai rokas zied,
Tēti, tēti ļoti gribu, lai māmiņa vienmēr zied.

(13)

Lēkā, smejas, un dejās laižas,
Slēpjas un brēkā putekļu fejas,
Griežas, skrienas, tad stājas uz vietas,
Liekas, par vēja fejām nu kļūtu.

Bet tās kas spīd un mirdz,
Un sārtās krāsās spirdz,
Tās bālās un ātrās, tās gaismiņas mazās,
Tās gaismiņas mūsu - māmiņas ir.

(5)

Sienāžiem ir pļava zaļa,
Vālodzei ir dziesmu vaļa,
Man ir sava māmuliņa,
Es tai zelta atslēdziņa.
E.Stērste

(10)

Mana dārgā, mīļā māte! Es vēlos tevi apsveikt šajos svētkos - Mātes dienā! Es nekad nepārstāšu atkārtot, ka tieši tu esi labākā māte pasaulē. Es tevi ļoti mīlu, lepojos ar katru tavu sasniegumu un gribu pateikt tev lielu paldies, ka tu man ne tikai devi dzīvību, bet padarīji to pēc iespējas laimīgāku. Esi vesela, smaidīga, tikpat sabiedriska. Un neuztraucies, lūdzu, par sīkumiem. Priecīgus svētkus!

(10)

Ak, māt, Tev manā sirdī liela vieta,
To vārdos pateikt grūti man,
Kad Tevis pietrūkst, sirds kļūst cieta,
Nekur man nebūs miera māju.
Zālīte

(7)

Tā kā gara saules diena,
Esi, mūsu, māmulīt,
Tava siltā, jaukā gaisma,
Devīgi mums ceļā krīt.
Mīļāko no visiem paldies
Vēlas sirds tev pasacīt.
Ķirškalne

(4)

Visu dienu caur rūpēm,
Māmiņa iet,
Kad es klēpī apsēžos,
Māmiņa zied.
Misiņa

(14)

Atmostoties dziļā naktī,
Jutu cik tu maigi glāsti,
Un pār gultu noliekusies,
Zelta pasaciņu stāsti.

Kad es atkal miegam ļāvos,
Dzirdēju, ka klusi dziedi,
Un ap manu mazo gultu,
Plauka balti sapņu ziedi.
L.Paegle

(9)

Aizaug ceļi, aizaug takas,
Gadi lēnām garām skrien,
Bet tu savā mīlestībā,
Plauksti baltāka aizvien.

Nedziest saule rietēdama,
Zvaigžņu pulkā sapņos iet,
Tā Tu nomodā par visiem,
Līdzi smaidi, līdzi ciet.

Pārejot pār Tavu slieksni,
Miers kā siltas pārslas krīt,
Kā Tu proti katru ēnu,
Maigām rokām aizglāstīt.

Daudz ir Dieva dārzos ziedu,
Pacel acis, gaisma mirdz,
Tomēr skaistākais no visiem,
Mātes svētums, mātes sirds.
V.Mora

(14)

Saulīt` silta, māmiņ jauka,
Abas vienu labumiņu,
No saulītes silti rīti,
No māmiņas mīļi vārdi.

(18)

Skan tava šūpļa dziesma krūtīs,
Tā katrā dzīves solī man ir klāt,
Skan priekos, bēdās, kad ir grūti,
Skan sirdī man, ak mīļā, labā, Māt.
Krūklis

(3)

Mana mīļa māmuliņa,
Mīļi mani audzināja,
Pati māte dubļus brida,
Mani nesa rociņās.

(15)

Kā saules stariņi,
Tik silti, silti,
Tik gaiši, spoži,
Smaida mana mīļā māmiņa.
Tik bezgalīgi patiesi,
Tik skaidri, skaidri,
Tik dzidri, svaigi,
Kā lietus lāses krīt no zilām debesīm,
Ir manas māmulītes glāsti,
Un tos ne ar ko neaizstāsi.

(15)

Sāpju straumes sirdī plokas,
Kad tu uzliec, Māt,
Man uz krūtīm mīļās rokas,
Mierā ieaijāt.
J.Ziemeļnieks

(5)

Un bieži aizmirsdama sevi,
Tu visu spēji atdot mums,
Kas tādu spēku Tev, māt, ir devis,
Mums paliks mūžīgs jautājums.

(8)

Gluži kā sniedziņš, kas ziemu krīt,
Tu esi tik gaiša un maiga,
Māmiņa mīļā, tev saku labrīt,
Un pieglaužu vaigu pie vaiga.

Tu jau to zini, ka visādi iet,
Nez, kur tās nelaimes rodas?
Laboties gribas, bet tomēr mazliet,
Atkal pa reizītei gadās.

Nesolu šorīt, bet noskūpstu,
Jauka lai tev ir šī diena,
Māmiņa mīļā, tik laba kā tu,
Nav pasaulē laikam nevienas.
Saulītis

(9)

Nevienam es nesaku,
Savu lielu žēlabiņu,
Māmiņai, tai pasaku,
Dod man gudru padomiņu.

(6)

Tu mīļuma lāsi un skaistuma lāsi
Dod padzerties mums, kad slāpst,
Tu saudzīgiem vārdiem dvēseli glāsti
Un ieliec vasarā zudušo sapni.
Kad liekas - pazaudēts viss.
Tu tumšākā naktī siltuma avots,
Kad pavards ir nodzisis,
Tu priekos un sāpēs vienīgā, māt,
No dzīves sākuma esi mums klāt.
Apškrūma

(6)

Māmiņa mīļā,
Tu esi kā saule,
Un mīlestība tava,
Silda kā kažociņš silts.

(78)

Ai, māmulīt, visu tu vari,
Un viss ir tik mīļš, ko tu dari,
Lūk, piemēram, cimdiņus abus,
Tu adi tik siltus un labus.

Man šallīti pieglaud pie vaiga,
Un tā ir tik mīksta un maiga,
Ai, visu to vari un proti,
Tu mīļa tik ļoti, ļoti.
Osmanis

(38)

No saules zemei gaisma tiek,
Plaukst ziedi, druvās maize briest,
No māmuliņas - laime, prieks,
Cels bērnus saulē viņas pieskāriens.

(14)

Māmiņ, mīļo, māmulīt,
Ļauj man šodien uzsmaidīt, tikai tev!
Māmiņ, mīļo, māmulīt,
Ļauj man tevi noglāstīt un sasildīt!
Māmiņ, mīļo, māmulīt,
Ļauj man tevi lutināt,
Kā lutini Tu mani ik mīļu brīdi!
Māmiņ, mīļo, māmulīt,
Ļauj man tevi noskūpstīt,
Ļauj man šodien pasacīt,
Kā vakar, šodien, arī rīt,
Tu biji, esi un būsi,
Vismīļākā, vislabākā!

(77)

Māmiņa kad agri rītos,
Istabā pie manis nāk,
Saules zaķēni uz grīdas,
Griestos bariem dejot sāk.

Un ikreiz, kad māmuliņa,
Blakus man pa ielu iet,
Ielas abās pusēs rindā,
Košas brīnumpuķes zied.

Kad mēs abi ejam pļavā,
Sidrabaini strauti urdz,
Un no manas kabatiņas,
Putnu bari zilgmē spurdz.
Dinere

(59)

Paldies Tev māt, par tavām dziesmām,
Par vārdiem mīļajiem, ko teici man,
Gan rīta ausmā, gan vakara rietā,
Tie šodien vēl sirdī man skan.

Tu savu pavardu tik labi nosargāji,
Ka vēl aizvien tas sprēgājošs un silts,
Un stipri stāv tas mīlestības tilts,
Pār ko tu cēla bēdām pāri gāji.

Nav tava roka piekususi dot,
Un tava sirds nav pārstājusi starot,
Tais rūpēs gaišajās, kas darbus darot,
Ap katru lietu vijas nemanot.

Pie tavas sirds es atkal mieru jūtu,
Kā seno dienu gaišās stundās, māt.
Un domāju, kaut mūžīgi tā būtu,
Kaut nespētu nekas vairs sāpināt.
Ziemeļnieks

(35)

Šo dzīvi dzīvojot man vienmēr šķitis,
Ka savāds spēks ir tavai mīlestībai, Māt,
Vienalga - laimīgs es vai izmisumā kritis,
Kā sargeņģelis Tu man vienmēr esi klāt.

(30)

Cik pasaulē māmiņas skaistas ir daudzas,
Ar sirsnīgu skatienu, saulainu smaidu,
Par skaistāko savējo katrs mēs saucam,
Kas ceļā mūs pavada, mājās mūs gaida.

Cik reti mēs māmiņām dāvājam ziedus,
Cik bieži mēs māmiņām nodarām gauži,
Bet māmiņas labās it visu prot piedot,
Vien sirmāks kāds pavediens aužas.

To maigumu jūtot, ko bērnībā guvām,
Mēs lielāki augsim un gudrāki kļūsim,
Vien nebēdā, māmiņ, ka vecums nāk tuvāk,
Tu mūžam man pati visskaistākā būsi.

(30)

Dedzu skalu, dedzu sveci,
Tumša mana istabiņa,
Ienāk mana māmuliņa,
Tūdaļ gaiša istabiņa.

(45)

Paldies Tev, Māt,
Par visu mīļumu ko devi,
Par prieku un labestību,
Par to, kas iemācīts un sasniegts.

(53)

Nesolu šorīt, bet noskūpstu,
Jauka lai Tev ir šī diena,
Māmiņa mīļā, tik laba kā tu,
Neviena nav uz šīs Pasaules.

(19)

Jā, mīļā Māt, ne tikai dziedāt tu mācīji man,
Arī darbu darīt palaikam,
Iet taisnības ceļu un grūtumu panest,
Un daudzas bij reizes, kad klusi Tev sacīju, Paldies!

(23)

Tu mīļā, mīļā māmiņa,
Es Tevi mīlu kā nevienu,
Tu esi manim dārgāka,
Par saulīti un balto dienu.

Tu vienmēr esi labiņa,
Un žēlo mani katru brīdi,
Riet saule, aiziet dieniņa,
Bet tu arvien man sildi sirdi.

(83)

Tik liela plašā Pasaule,
Tik spoži saule mirdz,
Tik liela plašā Pasaule,
Visplašākā ir māmulītes sirds.

(47)

Māmiņ, mīļo māmuliņ,
Nāc un paskaties tu ar,
Dārzā pirmo vijoliti,
Uzplaukušu redzēt var.

Pašā vidū tai no zelta,
Tāda maza, maza sirds,
Un, no rīta rasas smelta,
Virsū skaista zīle mirdz.

Kam šo vijolīti plūksim,
Kam to spraudīsim pie krūts?
Jeb vai biti ciemā lūgsim,
Lai tā saldu medu sūc?

(45)

No agra rīta mēs aizgājām,
Pļavā puķītes saplūcām,
Atnesām mājās, māmiņu sveicām,
Daudz mīļus vārdus viņai teicām.

(23)

Ir viena diena mūžā dārga,
To māte dāvāja no sirds,
Lai pati Laima mūžu sargā,
Lai ilgi vēl šī saule mirdz.

(27)

Mātes rokās mātes siltums,
Acīs gaišs, mīļš starojums,
Mātes sirdī mātes mīļums,
Dvēselē - tās atspīdums.

Mātes sejā mātes maigums,
Lūpās - vārdu pieskāriens,
Mātes rūpes, viņas lepnums,
Bērniem dots savs pavediens.
V. Kokle - Līviņa

(22)

Bij man gara tā dieniņa,
Kad saulīti neredzēju,
Vēl garāka tā dieniņa,
Kad māmiņu neredzēju.

(17)

Taizemē Mātes diena tiek svinēta karalienes dzimšanas dienā. Un interesanti, ka mainoties karalienei, arī Mātes dienas datums būs pielāgots jaunajiem apstākļiem. Taizemē Mātes dienas zieds ir jasmīns, no kā tiek vīti vainagi, ar saldeno smaržu piepildot apkārtni.

(7)

Ai, māmulīt, māmiņ, par ceriņa zaru,
Es gribētu šorīt pie loga tev plaukt,
Kļūt vēlētos ļoti par saullēkta staru,
Kas pirmais pie tevis jo agri grib nākt.

Varbūt pat labāk, ja šorīt es būtu,
Par dziedoni cīruli pārvērties jau,
Tad skaistākās dziesmas Tu, māmiņ, sev gūtu,
Kas teiktu bez vārdiem: Cik laba Tu man.

(20)

Saulīte ir spožākā,
Māmuliņa mīļākā,
Tā kā ziediņš aizvējā,
Es pie viņas siltumā.

Saules staru spožāko,
Pļavas puķi skaistāko,
Domās visu gaišāko,
Padomiņu gudrāko.

(31)

Sveiciens māmiņai, pavasara saulītei,
Pavasara saulītei, smaržīgam ziediņam,
Māmiņa mīļā, tavi svētki jau šodien,
Sveicu tevi, cik mīļi vien var.

(9)

Sveiciens manai māmiņai,
Pavasara saulītei,
Tavi svētki šodien klāt,
Tu man pati dārgākā.

Sveicu tevi, mīļi, mīļi,
Paldies par to, kas esmu,
Par īstā brīža atbalstu,
Un dzīves gudrību.

(24)

Māmiņas smaids izgaismo katru dzīves mirkli,
Māmiņas apskāviens ievieš prieku mūsu dienās,
Māmiņas mīlestība būs ar mums vienmēr,
Un izrotās mūsu dzīvi visskaistākajos veidos.

(16)

Skaista roze mirdz man logā,
Kā puķīte, māmulīte,
Tā kā liela zvaigznīte,
Nes siltā sirdī mīļumu.

(12)

Uz pasaules nav tādas vietas,
Kas drošāka par mammas klēpi,
Uz pasaules nav tādas lietas,
Kas īstāka par mīlestību.

(13)

Pasniedz savas rokas pretī,
Raupjās saujās Sauli sniedz,
Un ar savu gaišo smaidu,
Vēlreiz bērnam justies liec.

Ļauj man vēlreiz iegrimt miegā,
Galvu Tavā klēpī likt,
Un pie seno dienu sapņiem,
Tā kā bērnībā, reiz tikt.

Ļauj man atcerēties vārdus,
Kurus sirdī spēju rast,
Tikai, diemžēl, tajās dienās,
Pateikt nespēju Tev prast.

Vēlreiz bērnību ļauj meklēt,
Vēlreiz Tavā sirdī smelt,
Lai es smago dzīves nastu,
Spētu viegli plecos celt.

Ja man ļautu vēlreiz dzīvot,
Vēlreiz mīlestību krāt,
Kā visdārgāko no rotām,
Tevi sargātu es, Māt!

(82)

Tavas rokas vēju glāsta,
Tavas rokas Sauli nes,
Nav par tavām rokām labām,
Mīļākas uz Pasaules.

(55)

Tā kā gara saules diena,
Esi mūsu māmuliņa,
Tava siltā, jaukā gaisma,
Devīgi mums ceļā krīt.

Vēlas sirds tev pasacīt,
Mīļu, siltu - paldies,
Bieži aizmirsdama sevi,
Tu spēji visu atdot mums.

Kas tādu spēku Māt,
Tev devis šajā laikā,
Mums mūžīgs paliks šis -
Neatbildēts jautājums.

(34)

Tu jau to zini, ka visādi iet,
Paklūpu, nokrītu, aizķeros,
Laboties gribas tomēr mazliet,
Lai mazāk nedarbu, un tad atkal labotos.

(35)

Ļauj man Tevi māmulīt,
Tavā dienā godināt,
Paldies teikt par katru rītu,
Kad nāci mani modināt.

Tavi vārdi - silti vārdi,
Ietin sirdi maigumā,
Tavi vārdi - spēka vārdi,
Palīdz dienu spraigumā.

Tavi vārdi - gudri vārdi,
Liek mums augot padomāt,
Tavi vārdi- spēka vārdi,
Mūzam paliks padomā.

(54)

Ir labi kādreiz pateikt:
Es mīlu tevi - Mamma,
Vienmēr būšu ar tevi,
Tu esi mana Saule.

(29)

Apkārt šalc vēl lieli vēji,
Sāk nu Saule savus starus tīt,
Paldies tev, Māt, ka izauklēji,
To garu, kas man krūtīs mīt.

(16)

Lai visu maigumu, ko devi,
Tev dienās atdod mana sirds,
Kā dzīva saulīte pār tevi,
Lai vienmēr glāstoša tā mirdz.

(15)

Esi mīļa, tikpat jauka,
Vienmēr skaista, dzīves gudra,
Kurai padomu var lūgt,
Saules mirkli dāvāt prot.

(49)

Dieva dārzā daudz ir ziedu,
Pacel acis - visi mirdz,
Tomēr skaistākais no visiem,
Mātes siltā, mīļā sirds.

(35)

Mīļum, mīļā māmuliņa,
Mīlu tevi kā nevienu,
Esi man visdārgākā,
Par saulīti, baltu dienu.

Pie tevis nāku nākdama,
Vai manī bēdas ir vai prieki,
Tev pieder katra domiņa,
Vai svarīgs kas vai nieki.

Mīļum, mīļā māmuliņa,
Par visu vairāk mīlu tevi,
Man priekšā dzīves taciņa,
Sirds siltumu man dod.

(26)

No saknītes lazda zieda,
Sarkaniem ziediņiem,
No sirsniņas es mīlēju,
Savu mīļu māmuliņu.

(14)

Nevienam es nesaku,
Savu lielu žēlabiņu,
Māmiņai tai pasaku,
Tā noslēpuma glabātāja.

(7)

Mīļā mana māmuliņa
Mīļi mani audzināja,
Tina linu palagos,
Liepā kāra šūpulīti.

(228)

Paldies Tev Mamm,
Par visu ko man dzīvē devi,
Par vārdiem kuri spēja mierināt..
Kad mīlestībā nebiju es saprasta
Un izmisumā sāpināta.
Bij dienas tad, kad trūka maizes
Un naudas nebija mums Mamm
..bet tu to vienmēr spēji atrast, es pat nesapratu, kā..!
Tu raki puķes, slotas sēji, ir neaprakstami amatu tev daudz,
Tu kautko pārdosi un atkal izlīdzēsi,
Lai pateiktu, ka darbs nav kauns.
Tu iemācīji man dzīvot, no bezizejas ceļu rast..
Tu iemācīji darbu mīlēt, un savām rokām daudz ko prast.
Es vēlos pateikt Mamm tev paldies
Un ziedus šos no sirds tev dot.
Un piedod, ja kāds vārds tev skarbāks pateikts un uzmanības mazāk dots.
Es mīlu tevi Mamm, tāpat kā agrāk
Kaut arī nesanāk man būt tev vienmēr klāt.
Bet ir tak Skaips kur vienmēr spēsim,
Atkal par visu smalki parunāt.
Tu tikai neraizējies ļoti..
Man vienmēr tagad Raimis blakus būs..
Šai skaistā dienā viss ko lūdzam
Lai dotu svetību tu mums!

Pateicibas vārdi mātei

(88)

Māt, Tu redzi kādu esi mani radījusi.
Tu tā, kas mani ļoti esi mīlējusi,
Paldies par sirsnību, par gadību, par laimi,
Ko audzinot man esi dāvājusi.
Tu zini, Māt, es esmu pateicigs par to!
Ir bijis tā, ka esmu sāpinājis Tevi,
Ir grūti bijis mani izprast, Māt.
Par visu to es piedošanu lūdzu,
Es tagad cenšos dzīvot savādāk.
Paldies par skaisto bernību, par mājām,
Par glāstiem, uzslavām paldies Tev Māt!
Par brīžiem kad mēs kopā visur gājām
Un atsteidzies, kad nācās mierināt.
Šodien man dzīvē ir diena svarīga,
Gribas kliegt, gribas smiet, spārnos pacelties.
Bet par to, kas manā dzīvē ir noticis,
Es gribu Dievam pateikt paldies.
Mamm, tu man viena vienīga esi,
Paldies, ka šodien esi man klāt
Tāpēc es šodien tev ziedus dāvāju,
Un Tavā priekšā galvu zemu noliecu.
Tu tikai neraizējies ļoti..
Man tagad vienmēr sieva blakus būs.
Šai skaistā dienā viss ko lūdzam..
Lai dotu svētību tu mums..

Pateicibas vardi matei no dela

(47)

Vismilakajai maminai pasaule.
Tu esi, ka rasas pile,
Kas saule laistas.
Tu esi, ka zvaigzne tumsajas debesis,
Kas tumsa celu rada.
Tu esi, ka saule,
Kas tumsos brizos sasilda,
Un manu sirsninu ar laimi piepilda.
Mamin, tu pat nevari iedomaties,
Ka es tevi milu!

(142)

Māmiņ šodien tava diena,
Nestrādā un atpūties,
Vēlam mēs tev tikai labu,
Sveicam tevi šodien dikti,
Prieku, laimi mātes dienā.

Māte, laime, apsveikums

(181)

Es savai māmiņai
Magonīšu vietu taisu,
Magonīšu vietu taisu,
Rožu klāju paladziņu.

Māte, rozes

(74)

Māmiņ, Lielā apziņā
Paldies vārdu pelnīji,
Toreiz, jaukā dieniņā -
Dzīvību man dāvāji.

Māte, dzīvība

(71)

Ak, māmiņ, kaut tavā labā
Tik čakli es mācētu skriet,
Kad tavi solīši kādreiz
Sāks gausāki, gudrāki iet.

Māte, gudrība

(34)

Māmiņ, šodien tava diena!
Ar to siltumu, ko devi,
Es nu atkal sveicu tevi,
Vēlos, lai tev nepietrūktu
Labu, jauku dzīves dienu.
Arī manā sirdī esi,
Māmiņ, mīļā tu arvien!

Māte, sveicieni, dzīve, mīļums

(94)

Māmulīt, saņem nu atkal šo dienu,
Lielu un jauku - gadā tik vienu,
Saņem ziediņus, kurus tev nesam,
Nākam ar sveicieniem tādi kā esam.

Māte, ziedi

(57)

Par to mīļumiņu,
Kas tev, māmiņ, acīs smejas,
Lai tev šodien visi ziedi,
Kas aug dārzos, pļavās, lejās,
Klāt vēl mana sirsniņa
Un vēl salda bučiņa!

Māte, ziedi

(82)

Ak, māmiņ, cik simtiem solīšu
Tu dienām, pat naktīm skrēji,
Līdz mani, tādu nerātni,
Tik lielu uzaudzināji!

Māte, audzināšana

(52)

Mīļo, mīļo māmuliņ
Paldies tev par visu,
Paldies par buču
Ko no rītiem man sniedz,
Paldies par smaidu
Kas tev sejā mirdz
Un izplaukst kā liliju zieds,
Paldies par mīļajiem vārdiem
Kas nāk no tevis ik dienu kā saulriets,
Paldies, ka neesi ciets kā miets
Bet mīksts kā salds miegs,
Paldies, ka esi man kā plaukstošs zieds
Kas ir pilns cerību kā bišu siets,
Paldies, ka esi man.

(113)

Mana mīļa māmuliņa,
Mani mīļi audzināja.
Pienu, desu, medu deva
Pati krumta garoziņu.

(52)

Ai māmiņa, cik laba Tu,
Tu mani baltu mazgāji.
No acīm skūpstot asaras
Man svētku drānas uztērpi.

(35)

Balta mana māmuliņa
Balti mani audzināja
Pati sevi netaupīja
Balti mani audzinot.

Māte, audzināšana

(48)

Skaista, skaista māmulīte
Vienmēr viņa labu nes
Kā saulīte debesīs
Kā mirdzoša zvaigznīte!

Māte, saule, debess, zvaigzne

(128)

Ko lai māmiņai es veltu?
Šodien svētku diena klāt.
Uzzīmēšu sauli zelta,
Steigšu viņai dāvināt!

Māte, svētki, dāvana

(56)

Gluži kā sniedziņš, kas ziemu krīt,
Tu esi tik gaiša un maiga,
Māmiņa, mīļā, tev saku labrīt
Un pieglaužu vaigu pie vaiga.

(78)

Ko gan lai šodien vēlam tev,
Kad ceļš tik garš ir nostaigāts?
Paldies par visu, ko mums devi,
Par to, ka vienmēr biji klāt,
Mūs mīlēji tu, nesaudzējot sevi,
Paldies par visu, visu, māt!

Māte, mūžs

(42)

Es vēlos, māt, tev paldies pasacīt
Par rūpju sudrabu ap manu mūžu,
Par asaru, kas tev uz vaiga spīd,
Ko varbūt steigā bieži nepamanu.
Par guni pavardā, ko siltu kūri,
Par to, ka mūs ap sevi kopā turi,
Ka bēdu proti klusi salocīt
Un gaišu smaidu dienai apkārt vīt.

Māte, mūžs, smaids

(67)

Bērziņ, tavu kuplumiņu,
Līdz pašai zemītei!
Māmiņ, tavu labumiņu,
Līdz mūžiņa galiņam!

(39)

Manu mīļo māmulīt,
Tev ir svētki pienākuši.
Sveicienus tev mīļus sūtu,
Lai tu manim vienmēr būtu.

Māte

(75)

Tikai vienu vītolzaru,
Kas tik sudrabaini mirdz,
Māmiņ es tev pasniegt varu,
Dāvanai no manas sirds.

(57)

dzejoļi un pantiņi   dzejolis   dzejoli   īsi dzejoļi   apsveikumi   dzejolis   dzejoļi bērniem   pantiņi   novēlējumi   dzejoli   īsi dzejoļi bērniem   apsveikums   apsveikuma pantiņi   īsi dzejoļi   latviešu dzejoļi   bērnu dzejoļi   skaistākie dzejoļi   novēlējumi ikdienai   skaisti dzejoli   dažādi dzejoļi   dzejoļi par draudzību   labo vārdu vēlējumi   daudz laimes dzimšanas dienā   apsveikumi dzimšanas dienā   dzimšanas dienas apsveikumi   apsveikums dzimšanas dienā   dzimšanas diena   novēlējumi dzimšanas dienā   dzimšanas dienas pantiņi   sveiciens dzimšanas dienā   dzimšanas dienas apsveikums   dzimsanas dienas novelejumi   pantiņi dzimšanas dienā   dzejoļi dzimšanas dienā   apsveikumi dzimšanas dienā sievietei   apsveicu dzimšanas dienā   feini pantiņi dzimšanas dienā   sveicieni dzimšanas dienā   apsveikumi dzimšanas dienā vīrietim   dzejolis dzimšanas dienā   jauni apsveikumi dzimšanas dienā   dzimšanas dienas kartiņas   smieklīgi apsveikumi dzimšanas dienā   vēlējumi dzimšanas dienā   apsveikumi dzimšanas dienā bērnam   dzimšanas dienas novēlējumi   dzimšanas dienas   skaisti dzejoļi dzimšanas dienā   apsveikums dzimšanas dienā sievietei   dzimšanas dienas vēlējumi   daudz laimes   novēlējums dzimšanas dienā   dzimšanas dienā   apsveikums dzimšanas dienā vīrietim   apsveikumi dzimšanas dienā kartiņas   dzimšanas dienas dzejoļi   novēlējumi dzīvei   apsveikums vīrietim   viedi vārdi dzimšanas dienā   sirsnīgi sveicu dzimšanas dienā   skaistākais apsveikums dzimšanas dienā   dzimšanas dienas kartiņas sievietei   dzimsanas diena   dzimšanas dienas apsveikumi vīrietim   apsveikuma pantiņi dzimšanas dienā   dzimšanas dienas apsveikumi sievietei   dzimšanas dienas novēlējums   dzimšanas dienā vīrietim   daudz laimes dzimsanas diena   dzimšanas diena apsveikumi   vēlējums dzimšanas dienā   dzejoļi dzimšanas dienā 50 gados   apsveikumi jubilejā   apsveikumi dzimsanas diena   apsveicam dzimšanas dienā   apsveikumi dzimšanas dienā vīrietim   apsveikumi dzimšanas dienā sievietei   līgo apsveikumi   ligo pantini   līgo pantiņi   līgo svētki   līgo pantiņi   līgo   līgo pantiņi   jāņu pantiņi   līgo apsveikumi   jāņu apsveikumi   līgo dzejoļi   ligo apsveikumi   apsveikumi jāņiem vārda dienā   jāņu dzejoļi   jāņu dienas pantiņi   apsveikums jānim vārda dienā   ligo pantini   apsveikumi līgo svētkos   līgo novēlējumi   apsveikums jānim   apsveikumi jāņos   apsveikums jāņiem   sveiciens jānim vārda dienā   novēlējumi vārda dienā   līgo   pantiņi līgo svētkos   janu pantini   jāņu dienas apsveikumi   līgo svētku pantiņi   līgo dzejolis   līgo apsveikums   apsveikums līgo svētkos   ligo pantiņi   līgo svētki   apsveikumi jānim   līgo pantiņš   jāņu novēlējumi   jānis vārda diena apsveikums   līgo svētku apsveikumi   ligo svetku apsveikumi   pantiņi jāņiem   jāņu dienas pantini   apsveikumi līgām vārda dienā   novēlējumi jāņos   sveicieni jānim vārda dienā   dzejoļi līgo svētkiem   apsveikums ligo svetkos   novēlējumi līgo svētkos   jana dienas apsveikumi   apsveikums vārda dienā jānim   ligo dzejoli   apsveikumi līgo un jāņos   apsveikums līgai vārda dienā   apsveikums janim varda diena   jāņa vārda dienas apsveikumi   jāņu dzejolis   līgo pantiņi smieklīgi   jāņu diena   līgo pantini   apsveikums jāņos   jānim vārda dienā   līgo līgo   novēlējums līgo svētkos   līgo svētki pantiņi   apsveikumi ligo svetkos   līgo dziesmas pantiņi   janu diena apsveikumi   pantiņi jānim vārda dienā   līgo dzejolīši   dzejolis vārda dienā   dzejolis jānim vārda dienā   lustīgu līgošanu pantiņi   apsveikums līgai   apsveikumi vārda dienā janim   apsveikumi janim varda diena   apsveikumi jānim vārda dienā   pantiņi jāņos   jāņu apsveikums   līga vārda diena apsveikumi   jāņu apsveikums jānim vārda dienā   pantiņi līgai vārda dienā   dzejoli ligo svetkos   līgo dienas apsveikumi   jāņu diena jāņu apsveikumi   ligo dzejolis   ligo apsveikums   dzejoļi par papardes ziedu   līgo svētku novēlējumi   līgo jāņu pantiņi   līgai vārda dienā   apsveicu dzimšanas dienā   līgo sveicieni   apsveikumi jāņu dienai   apsveikums janim   jāņiem vārda dienā   sveiciens līgo svētkos   apsveikums vārda dienā janim   apsveikumi janu diena   dzejolis līgai   līgo svētki apsveikumi   apsveikumi jānim varda diena   līgo un jāņu apsveikumi   jāņi apsveikumi   ligo novelejumi   jāņu pantiņš   sveicieni līgo svētkos   apsveikumi jāņu dienā   līgo svētkos līgo apsveikumi   novēlējums jāņos   līgo pantiņi jautri   līgo novēlējums   vārda dienas apsveikumi jānim   ligo velejumi   līgo novelejumi   līgo dienas pantiņi   līgo svētku dzejoļi   apsveikumi janos   janim varda diena   jāņu dienas apsveikums   pantiņi apsveikumi līgo svētkos   ligo svetku pantini   līgām apsveikumi   līgo svētki apsveikums   pantiņi jāņu dienai   jāņi   sveicieni līgām   apsveikumi līgām   jāņu sveiciens   sveiciens janu diena   janu apsveikumi   līgo jāņu apsveikumi   apsveikums līgām vārda dienā   apsveikumi vārda dienā jānim   jāņu apsveikumi dzejoļi   jāņu dienu pantiņi   līgo līgo pantiņi   novēlējumi jānim   dzejoļi jāņu dienā   jāņu pantiņi smieklīgi   apsveikumi ligo un janos   līgo apsveikumi līgām   apsveikumi ligo   sveicieni jāņu dienā   sveiciens jānim   janis apsveikums   vārda dienas apsveikums jānim   dzejoļi līgām   novēlējumi līgo dienā   novēlējumi līgo   apsveikumi vasaras saulgriežos   saulgriežu pantiņi   līgo vēlējumi   sveiciens janim varda diena   apsveikumi līgai   sveiciens jāņiem   vēlējumi līgo svētkos   apsveikumi ligam   apsveikumi varda diena   pantiņš jānim   apsveikumi janim   līgo pantiņi bērniem   sveiciens jāņos   priecigus ligo svetkus apsveikumi   līgo pantiņi nerātnie   ligo sveicieni   apsveikums janos   apsveikumi līgo jāņos   neratnie janu dienas pantini   apsveikums jāņu dienā   pantini ligo svetkiem   līgo pantiņi līgām   līgo dzeja   jāņu vēlējumi   ligo svetki   sveicieni ligo svetkos   sveicieni jāņos   apsveikums līgo   apsveikumi vārda dienā jānis   jānim apsveikums   apsveikums janu diena   līgo sveiciens   apsveikums ligai   jana apsveikumi   pantiņi par jāni   jāņu dienas apsveikuma pantiņi   novēlējumi jāņu dienā   līgo dzejoļi bērniem   sveiciens līgai vārda dienā   janu diena   jāņa diena   apsveikumi ligo svētkos   līgo svētku apsveikums   līgo pantiņi   dzejoļi jāņos   jaunais gads   jaungada apsveikumi   laimīgu jauno gadu   apsveikumi jaunajā gadā   jaungada apsveikumi 2023   jaungada apsveikumi 2024   jaungada apsveikumi 2025   jaungada apsveikumi 2026   jaungada apsveikumi 2027   jaungada apsveikumi 2028   jaungada apsveikumi 2029   jaungada apsveikumi 2030   jaunā gada novēlējumi   vēlējumi jaunajā gadā   novēlējumi jaunajā gadā   jaungada novēlējumi   apsveikums jaunajā gadā   jauna gada apsveikumi   laimigu jauno gadu   apsveikumi jaunaja gada   lieldienu apsveikumi   lieldienu dzejoļi   lieldienu pantiņi   apsveikumi lieldienās   lieldienu novēlējumi   novēlējumi lieldienās   lieldienas apsveikumi   pantiņi lieldienās   lieldienas   apsveikums lieldienās   priecīgas lieldienas apsveikums   lieldienu apsveikums   lieldienu dzejoli   lieldienu pantini   lieldienu apsveikumi   lieldienas   priecīgas lieldienas   lieldienu pantiņi   apsveikumi lieldienās   lieldienas apsveikums   lieldienu dzejoļi   apsveikums lieldienās   dzejoļi par mīlestību   mīlestības dzejoļi   dzejolis par mīlestību   valentīna diena   valentīndiena   mīlestības novēlējumi   valentīndienas dzejoļi   mīlestības dzejoļi   dzejoļi valentīndienā   apsveikumi valentīna dienā   milestibas pantini no sirds   valentīna dienas dzejoļi   dzejoļi valentīndienā bērniem   valentīndienas apsveikumi   mīļi pantiņi draudzenei   valentīna dienas apsveikumi   apsveikums valentīndienā   dzejolis valentīndienā   dzeja par mīlestību   valentīndienas pantiņi   novēlējumi valentīndienā   apsveikumi valentīndienā   valentīndiena apsveikumi   apsveikumi valentindienai   valentīndienas pantiņš   mīlestības dzejolis   valentīndienas dzejolis   mīlestības dzeja   milestibas pantini no sirds   mīlestības dzejoļi   dzejoļi par mīlestību   valentīndienas dzejoļi   dzejolis par mīlestību   pantiņi par mīlestību   mīlas dzejoļi   mīlestības pantiņi   valentīndienas apsveikumi   mīlestības dzejolis   novēlējumi valentīndienā   dzejoļi valentīndienā   milestibas dzejolis   valentīndienas pantiņi   valentindienas dzejoli   dzeja par mīlestību   valentīndienas novēlējumi   pantiņi valentīna dienā   apsveikumi valentīna dienā   apsveikumi valentīndienā   apsveikums valentīndienā   dzejolis valentīndienā   dzejoli par milestibu   mīlas pantiņi   valentīna dienas dzejoļi   valentindienas apsveikumi   valentīna dienas apsveikumi   mīlestības dzeja   mīlas dzejolis   valentina dienas pantini   mīlas dzeja   mīļi pantiņi   valentīndienas vēlējumi   valentīna diena   dzejoļi par valentīndienu   mīlestības novēlējumi   valentīndienas dzejolis   milestibas dzejoli   valentīndiena   dzejoļi par mīlestību pret ģimeni   novēlējums valentīndienā   valentīndiena dzejolīši   valentīndienas apsveikums   apsveikums valentīna dienā   romantiski dzejoļi   mīlestības diena   vēlējumi valentīndienā   valentindienas novelejumi   mīļi dzejoļi   dzejoļi par mīlestību - ar autoriem   dzejolis par milestibu   valentīndienas teksti   dzejoļi valentīndienā bērniem   valentina dienas apsveikumi   dzejoli valentindienai   valentindienas apsveikums   mīlestības teksti   valentindienas pantini   par mīlestību dzejoļi   sveiciens valentīndienā   apsveikumi valentīndiena   smieklīgi valentīndienas apsveikumi   sveicieni valentīna dienā   sveicieni valentīndienā   mīlas dzejoļi puisim   valentīndiena apsveikumi   atzīšanās mīlestībā vīrietim dzejolis   smieklīgi mīlestības pantiņi   mīļi tekstiņi otrai pusītei   skaisti teksti par mīlestību   valentīndiena pantiņi   valentīna dzejoļi   valentīn dienas dzejoļi   valentina diena   mīlestības dienas apsveikumi   valentīna dienā pantiņi   valentīndienas apsveikumi bērniem   apsveikums valentindiena   mīlestību valentīndienas apsveikumi   novelejumi valentindiena   mīlestība dzeja   mīlestība   es tevi mīlu dzejolis   apsveikumi valentindienai   valentīndienas sveicieni   mīlestības vārdi   valentindiena apsveikumi   valentīna dienā   apsveikumi valentindiena   valentindienas apsveikumi pantini   milestibas diena   dzejolis par valentīndienu   valentindienas dzejolis   valentine valentīndienas apsveikumi   mīļi vārdi vīrietim   apsveikuma kartiņas valentīndienas apsveikumi   skaisti vārdi sievietei   mīļi vārdi meitenei   valentīndiena bērniem   dzejolis mīļotajam vīrietim   ojārs vācietis dzejoļi par mīlestību   mīļotajam mīlestības vārdi   valentina starus   mīļi pantiņi draudzenei   apsveicu valentindiena   mīļi tekstiņi   mīlestības dzejoļi meitenei   forši mīļi tekstiņi   dzejoļi par jūtām   smieklīgi apsveikumi valentīndienā   mīlestības teksti puisim   mīlestības pilni vārdi   mīlestība teksti   mīļi teksti mīļotajam   valentīnas diena   uzmundrinoši vārdi mīļotajam   mīļi apsveikumi valentīndienā   valentīndienas kartiņas   valentīndiena apsveikums   tekstiņi par mīlestību   dzejoļi par mīlestību bērniem   kaut kas mīļš ko pateikt meitenei   apsveikuma kartiņas valentīna valentīndienas apsveikumi   mīļi forši mīļi tekstiņi   mīļotajam mīlu tevi ļoti mīļais   dzejoļi par sevi   īsas dzīves atziņas   dzejoļi par dzīvi   pantiņi vārda dienā   novēlējumi vārda dienā   vārda dienas   apsveikumi vārda dienā   vārda dienas apsveikumi   vārda diena   varda diena   apsveikums vārda dienā   sveiciens vārda dienā   vārda dienas apsveikums   daudz laimes vārda dienā   šodien vārda diena   sveicieni vārda dienā   smieklīgi apsveikumi vārda dienā   pantiņi vārda dienā   novēlējumi vārda dienā   vārda dienas pantiņi   apsveikumi vārda dienā kartiņas   apsveicu vārda dienā   ziedi vārda dienā   varda diena apsveikums   vārda dienas apsveikumi bildes   dzejoļi vārda dienā   vārda dienā   sveiciens vārda diena   dzejolis vārda dienā   vārda dienā apsveikums   apsveikumi vārda dienā vīrietim   apsveikumi vārda dienā sievietei   tosti vārda dienā   vārda diena apsveikumi   sirsnīgs sveiciens vārda dienā   apsveikums vārda dienā kolēģim   apsveikumi vārda dienā   vārda dienas apsveikumi   vārda dienas apsveikums   apsveikums vārda dienā   sveiciens vārda dienā   daudz laimes vārda dienā   sveicieni vārda dienā   novēlējumi vārda dienā   pantiņi vārda dienā   vārda dienas pantiņi   dzejoļi vārda dienā   labi vārdi vārda dienā   vārda dienas apsveikumi sievietei   jauni apsveikumi vārda dienā   apsveicu vārda dienā   ziemassvētku dzejoļi   ziemassvētku pantiņi   ziemassvētku apsveikumi   ziemassvētku novēlējumi   apsveikumi ziemassvētkos   ziemassvetku pantini   novēlējumi ziemassvētkos   ziemassvētku dzejoļi bērniem   apsveikums ziemassvētkos   ziemassvetku apsveikumi   ziemassvetku dzejoli   dzejoļi ziemassvētkos   ziemassvētki   ziemassvētku dzejolis   pantiņi ziemassvētkos   jauki ziemassvētku pantiņi   visskaistākie ziemassvētku dzejoļi   advente   nedzirdēti ziemassvētku dzejoļi   sirsnīgi pantiņi ziemassvētkos   silti novēlējumi ziemassvētkos   īsi ziemassvētku dzejoļi   dzejoļi par ziemassvētkiem   ziemassvētku apsveikums   smieklīgi ziemassvētku pantiņi   adventes apsveikumi   dzejoļi par ziemu   ziemassvētku pantiņi bērniem   mīļi ziemassvētku dzejoļi   dzejolis ziemassvētkos   ziemassvētku vēlējumi   priecigus ziemassvetkus apsveikumi   novēlējums ziemassvētkos   ziemassvetku novelejumi   jautri ziemassvētku pantiņi bērniem   ziemassvetku dzejolis   bērnu ziemassvētku dzejoļi   ziemassvētki dzejoļi   dzejolis par ziemu   priecīgus ziemassvētkus apsveikumi   priecīgus ziemassvētkus novelejumi   ziemassvetku pantiņi   1.septembris   1 septembris   dzejoļi par skolu   zinību dienas apsveikumi   apsveikumi 1 septembrī   apsveikums 1.septembrī   apsveikums 1 septembrī   dzejolis 1.septembrim   1.septembra apsveikumi   sveiciens 1 septembrī   novēlējums 1.septembrī   novēlējumi 1.septembrī   apsveikums zinību dienā   apsveikumi zinību dienā   1 septembra apsveikumi   novēlējumi 1 septembrī   1.septembra dzejoļi   apsveikums 1 septembrī bērnudārzā   pantiņi 1.septembrī   dzejoļi par skolu bērniem   sveicieni 1.septembrī   1.septembris apsveikumi   1.septembris dzejoļi   1.septembris dzejoļi   dzejoļi par skolu   dzejoļi par 1.septembri   sveiciens zinību dienā   pirmā septembra apsveikumi   zinību diena apsveikumi   apsveikumi 1.septembrim   apsveikumi 1.septembrī   zinību dienas dzejoļi   dzejoļi 1.septembrim   vēlējumi 1.septembrī   1.septembra novēlējumi   sveiciens 1.septembrī   apsveikums skolotājai 1.septembrī   1 septembris apsveikumi   apsveicu ar 1 septembri   1.septembris zinību diena apsveikumi   zinibu dienas pantini   1. septembris   pirmais septembris   sveicieni zinību dienā   dzejolis par skolu   dzejoļi par skolu 1.septembrī   8 marta apsveikumi   apsveikumi 8 marta   sveiciens sieviešu dienā   8 marta apsveikumi   apsveikumi dzimšanas dienā   apsveikums 8 martā   apsveikumi 8 marta   sveiciens 8 martā   8 marts apsveikumi   apsveikumi 8 martā   sveicieni 8 marta   dzejoļi 8.martam   pantiņi 8.martā   apsveikumi 8. martā sieviešu dienā   apsveikumi 8 marta latviski   8 marta apsveikums   apsveikums 8 marta   sieviesu dienas apsveikumi   8 marts apsveikums   dzejolis 8.martā   apsveicu 8 marta   apsveikumi 8 martam   8. marts sieviešu diena apsveikumi pantiņi   sveiciens 8 marta   sieviešu dienā apsveikumi 8 marta   sieviešu dienas dzejoļi   ar 8 martu apsveikumi   sieviešu diena apsveikumi   apsveikums ar 8 martu   apsveikumi sieviešu diena 8 marts   apsveicu ar 8 martu   sveicieni 8 martā   apsveikumi ar 8 martu   8 marta dzejoļi   apsveikumi 8.martā   sieviešu diena 8. marta apsveikumi   8.marta sveicieni   sveiciens 8.martā   8.martā apsveikumi   novēlējumi 8.martā   īsi apsveikumi 8 martā   8. marts   sveiciens sieviešu dienā 8   apsveikums 8.martā   8 marta sveicieni   apsveikums 8 martam   apsveikumi sieviesu diena 8 marta   8.marts sveicieni   sveicam 8 martā   8.marta apsveikumi   apsveicam ar 8 martu   sveiciens 8. martā   sveicu 8 marta   ar 8 martu   8 marta sveiciens   8.marta apsveikums   apsveikums sievietei 8 marta   apsveikumi dzimšanas dienā bērnam   apsveikumi bērnam 1.dzimšanas dienā   pantiņi bērniem   apsveikumi bērniem   skaisti vārdi izlaidumā   apsveikumi izlaidumā   apsveikums izlaidumā   dzejoļi izlaidumam   izlaiduma dzejoļi   novēlējumi izlaidumā   vēlējumi izlaidumā   novēlējumi 9 klasi beidzot   izlaiduma apsveikumi   novēlējums izlaidumā   izlaiduma pantiņi   dzejolis izlaidumā   pantiņi izlaidumam   dzejolis audzinātājai   izlaidums   dzejolis izlaidumam   dzejoļi izlaidumam pamatskolā   smieklīgi novēlējumi izlaidumā   dzejoļi izlaidumā   dzejoļi bērniem izlaidumā   apsveikums izlaidumā skolēniem   dzejoļi skolotājiem izlaidumā   apsveikumi skolu beidzot   izlaidumam apsveikumi vēlējumi absolventiem   sveiciens izlaidumā   izlaiduma novēlējumi   dzejoļi par izlaidumu   apsveikumi izlaidumā 9.klases   vēlējums izlaidumā   apsveikumi izlaidumam   izlaidumā   izlaiduma dzejolis   sveicieni izlaidumā   apsveikumi izlaiduma dienā   izlaidumā apsveikums   9.klases izlaiduma apsveikumi   dzejoļi par skolas beigšanu   dzejolis vecākiem izlaidumā   izlaidums apsveikums   pantiņi izlaiduma apsveikumi   novēlējumi 9.klases izlaidumā   novēlējumi bērniem izlaidumā   dzeja izlaidumam   dzejoļi skolu beidzot   kāzu apsveikumi   apsveikumi kāzās   apsveikums kāzās   novēlējumi kāzās   kāzu jubilejas apsveikumi   apsveikums kāzu jubilejā   kāzu gadadienas apsveikumi kāzu jubilejā   apsveikumi kāzu jubilejā   mātes diena   mates diena   māmiņdienas apsveikumi   dzejolis mammai   māmiņdiena   apsveikumi māmiņdienā   māmiņdienas dzejoļi   sveiciens mātes dienā   dzejolis māmiņai   dzejoļi māmiņai   dzejolis par mammu   dzejolis mammai   mātes dienas dzejoļi   dzejoļi mammai   dzejoļi par māmiņu   dzejoļi par mammu   dzejolis par māmiņu   māmiņdienas apsveikumi   dzejolis mātes dienā   māmiņdienas dzejoļi bērniem   dzejoļi mātes dienai   māmiņdiena dzejolis   dzejoļi māmiņdienā   dzejoļi māmiņdienai   dzejoli par mammu   apsveikumi mātes dienā   pantiņi mātes dienā   dzejoļi māmiņām māmiņdienā   māmiņdienas dzejolis   apsveikums māmiņdienā   apsveikums mātes dienā   dzejoļi mātes dienā   dzejolis māmiņdienai   mamindienas pantini   māmiņdienas pantiņi   dzejolis māmiņdienā   māmiņu dienas dzejoļi   māmiņdiena apsveikumi   apsveikumi māmiņdienā   dzejoli maminas dienai   mamindienas apsveikumi   dzejoļi māmiņām   dzejolis mātei   mates diena apsveikumi   mātes dienas apsveikumi   sveiciens māmiņdienā   dzejolis mates dienai   māmiņai dzejolis   mātes diena dzejoļi   dzejolis mammai māmiņdienā   dzejoļi par māti   mates dienas apsveikumi   apsveikums māmiņai   novēlējumi māmiņdienā   apsveikumi mates dienai   dzejoļi māmiņai māmiņdienā   mamiņdienas pantiņi   mammai dzejolis   mātes dienas dzejolis   sveiciens mātes dienā   apsveikums māmiņdiena   dzeja mātei   dzejoļi par māmiņu bērniem   māmiņdienu dzejoļi   apsveikums mates diena   dzejoļi mātei   māmiņdiena   māmiņdienas apsveikums   mamindienas dzejoli   pantiņi mammai   apsveikumi mammai   mātes dienas apsveikums   sirsnīgi vārdi mammai   dzejoļi mammām   māmiņu dienas apsveikumi   sveiciens mates diena   Dziesmu vārdi   dziesmu teksti